190 skuletruslar på to veker

Truslar mot skular har blitt eit nasjonalt problem og skaper frykt i heile landet.