Ein tredel av Hjelmeland kan bli nasjonalparkar

Miljødirektoratet går inn for nasjonalparkar ved Preikestolen og Viglesdalen. Dei føreslår også å gjera om landskapsvernområda i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane (SVR) til nasjonalpark.