Det gikk ikke lang tid før det første førerkortet røyk i Ryfast. En bilfører ble tatt for å ha kjørt i 120 km/t og dermed var ingen bønn god nok. Utrykningspolitiet beslagla førerkortet på stedet.

Dette var dessverre ikke uventet. Dagens regjering ønsker ikke automatisk fartsovervåking i tunnelen. Det er nok bakteppet for at enkelte benytter anledningen til å trykke høyrefoten ekstra hardt ned mot gulvet. Slik sett var det bare et tidsspørsmål før første sjåfør ble fotgjenger.

Allerede dagen etter åpningen var politiet på plass med sin første kontroll. Det fortsatte dagen etter og signalene lyder på at kontrollene kommer til å fortsette.

Ingen liker å bli tatt i fartskontroller og bøtesatsene er både harde og svir i lommeboka. Likevel mener vi fartskontroller i Ryfast er nødvendig og et målrettet tiltak for å hindre grove fartsovertredelser.

For ulykker i tunneler er noe vi alle må jobbe for å unngå. Selv om sikkerhetstiltakene er gode og Ryfast karakteriseres å være veldig trygg, blant annet kan man gå fra det ene tunnelløpet til det andre for hver 250. meter, så er ulykker og røyk nede i tunneler noe vi gjerne vil unngå.

Vi tror også at på sikt så vil automatisk fartsovervåking bli innført. Vi tror det vil tvinge seg fram. I mellomtiden er det å håpe at politiet gjennomfører flere kontroller for på den måten å gjøre veien tryggest mulig.

Et annet moment er at den enkelte sjåfør også bør kjenne på et ansvar. Nå kommer man mellom Strand og Stavanger på noen ganske få minutter. Selv om man benytter venstrefilen flittig og presser farten opp, vil man ankomme oljehovedstaden kun ett minutt eller to fortere enn dersom man hadde overholdt fartsgrensa.

Da blir spørsmålet om en høy fart virkelig er verd mellom 60 og 120 sekunder. Vi tror at svaret på dette spørsmålet gir seg selv.