Vil til Sandnes – får ingen politisk støtte i Strand

Kommunestyret i Strand sier klart nei til en forespørsel fra 29 innbyggere om oppheving av grensejusteringen på nordsiden av Lysefjorden.