Arne Kleppa: – Det er fire egenskaper en god villreinjeger må ha

Arne Kleppa har drevet med villreinjakt siden 1965. Mandag delte han historier og kunnskap til et stappet lokale på Hjelmeland.