På vegne av Strand Soroptimistklubb, som tilhører Norgesunionen av Soroptimist International, verdens største og mest innflytelsesrike organisasjon av yrkeskvinner, vil vi f.o.m.. november til 10. desember rette søkelys mot vold mot kvinner som et globalt problem som finner sted i alle samfunn og kulturer.

Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utviklingen av alle samfunn tilbake. For å rette oppmerksomhet mot dette har klubber i Soroptimist International over hele Europa siden 2009 sørget for at byer lyser sine bygninger med fargen oransje.

Bare i Europa er vi aktivt til stede i 40 land med et medlemskap på 34000 og vi er stolte av å ha rådgivende status i FN ved ECOSOC. I Norge er vi 60 klubber og mer enn 1600 medlemmer som driver prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Soroptimister landet over har nylig vært aktive i støtten til Care Norge og TV-aksjonen «Nå er det hennes tur». Strand Soroptimistklubb har dessuten nettopp gjennomført sitt lokale prosjekt kalt «Dobbel Glede Til Jul» hvor vi har hatt gjenbruksmarked og solgt klær billig, og hvor pengene fra dette vil bli benyttet til opplevelser for brukere av Familiens Hus her i Strand.