Vellykket volleyball

Av

Idrettselever fra andre klasse på Strand videregående skole arrangerte en vellykket turnering og tjente 25.000 kroner til Spania-tur.