Wallbox AS har flyttet til Tau: – Ryfast gjorde det mulig å flytte hovedkontoret inn her

Wallbox AS har etablert seg i lokalene til Lilland Gård på Tau. Dermed er firmaet etablert i lokalene på kongsgården til vikingkongen Eirik Blodøks og får etter hvert åtte ansatte lokalt.